Vår erfarenhet - Er trygghet

Företagets ledning och servicetekniker har en bred kompetens samt stor yrkesmässig erfarenhet. Vi har varit verksamma i branschen sedan slutet av 70-talet

EVEPE AB tillhör spjutspetsen i IVT Värmepumpars landsomfattande återförsäljarnät i form av ett IVT Center . Vi är även ett auktoriserat serviceombud samt sköter garantiservicen åt IVT i vårt distrikt. Genom vårt mångåriga samarbete har vi direktkontakt med IVTs konstruktions- och utvecklingsavdelning vilket innebär möjlighet att påverka produkterna samt få kontinuerlig uppdatering om de senaste lösningarna och kommande teknik. Vi sitter även med i IVT:s Marknads- och Servicesråd vilket innebär att vi har möjlighet att påverka produkterna samt få kontinuerlig uppdatering om de senaste lösningarna och kommande teknik.

Våra kompetensområden omfattar El, VVS, Regler- och Kylteknik.

Våra kunskaper och erfarenheter tas ofta i anspråk i olika sammanhang, exempelvis när ett expertutlåtande krävs beträffande installationer, dimensioneringar, projekteringar samt även i försäkrings- och rättsfall. Vår kompetens har även tagits i anspråk vad gäller problemlösningar av olika slag, vilket kan gälla de mest komplicerade värmepumpsinstallationerna från koja till slott.

Vår mångåriga erfarenhet och tekniska kompetens ger de förutsättningar som krävs för att möta de högt ställda krav som varje kund har rätt att ställa!

Vi utför alltifrån mindre servicearbeten till större installationsentreprenader och innehar erforderliga tillstånd, certifikat, utbildningar och försäkringar! 

Dags för garantiservice? boka här eller läs mer här!

 

Boka en genomgång av din värmepumpsanläggning inför vintern! Klicka här

 

Ta del av vårt förmånliga serviceavtal här!

 

Boka service/felanmälan här!