Våra certifikat och intyg

Swedac
Vi är ett av SWEDAC (Styrelsen för teknisk ackreditering) ackrediterat kontrollorgan i klass 3.2 gällande installation, service och återkommande kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar.

Säker Vatten
Vi är auktoriserade i branschreglerna Säker Vatten som krävs vid vatteninstallationer i fastigheter av de flesta försäkringsbolag.


VVS-företagen
SKVP

Vi är medlemmar och samverkar med branschorganisationerna SKVP (Svenska kyl- & värmepumpföreningen) samt VVS Företagen vars normer och rekommendationer är vägledande för myndigheter, försäkringsbolag, VVS- och värmepumpbranschen samt de anslutna företagen.

AAA
EVEPE AB är berättigade till den högsta kreditvärdigheten, AAA – Soliditets ratingsystem.

Heta Arbeten
Alla anställda på EVEPE AB är certifierade hetarbetare.
Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.
Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Dags för garantiservice? boka här eller läs mer här!

 

Boka en genomgång av din värmepumpsanläggning inför vintern! Klicka här

 

Ta del av vårt förmånliga serviceavtal här!

 

Boka service/felanmälan här!