SVAR

I enlighet med praxis i branschen debiteras kunden:
för tiden att plocka ihop materiel på lagret
för restid och bilkostnad till kunden
för tiden vi utför arbetet hos kunden
för förbrukat matriel
för restid och bilkostnad om vi hämtar yterligare materiel
för restid och bilkostnad från kunden efter avslutat arbete
Vissa arbeten har fast besökskostnad.

Dags för garantiservice? boka här eller läs mer här!

 

Boka en genomgång av din värmepumpsanläggning inför vintern! Klicka här

 

Ta del av vårt förmånliga serviceavtal här!

 

Boka service/felanmälan här!