Solvärme

Mycket av den energi vi människor använder för att värma hus och fastigheter kommer från solen. Till skillnad från exempelvis en bergvärmepump, som omvandlar lagrad solenergi, fångar ett solenergisystem upp värmen och använder den direkt. Det gör solenergin helt klimatneutral och bör därför vara en naturlig del av uppvärmningssystemen i våra byggnader.

 

Dags för garantiservice? boka här eller läs mer här!

 

Boka en genomgång av din värmepumpsanläggning inför vintern! Klicka här

 

Ta del av vårt förmånliga serviceavtal här!

 

Boka service/felanmälan här!