Priser & Villkor

För privatpersoner och löpande arbeten utan offert. Priser inklusive moms.

Värmepumpsarbeten: 850 kr per timme
Elarbeten: 850 kr per timme
Rörarbeten: 735 kr per timme
Byggarbeten: 690 kr per timme

Bilkostnad: 100 kr per mil

Tillägg om kund tillhandahåller material: 150 kr per timme.

Avgift för pappersfaktura: 40 kr
PDF-faktura via e-post: utan kostnad

Tiden för arbete startar med utgång från vår lokal, Ullevivägen 8 i Bro, och innefattar lastning av servicebil, restid, arbetstid, vid behov hämtning av material hos grossist, dokumentering av arbetet, resa tillbaka till oss samt urlastning.

Alla arbeten debiteras per påbörjad halvtimme. Bilkostnad debiteras per påbörjad halvmil.

Material debiteras enligt vår gällande prislista.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 10 dagar för privatpersoner

ROT-avdrag

Om ROT-avdrag ska göras måste ni meddela oss detta i förväg. Vi behöver veta:
- Personnummer på den/de som önskar göra ROT-avdrag. Den/de måste vara registrerad ägare till fastigheten.
- Boende i villa: Fastighetsbeteckning
- Boende i bostadsrätt: Bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer.

Tillkommande administrativ avgift för ROT-arbeten: 375 kr.

 

 

 

Dags för garantiservice? boka här eller läs mer här!

 

Boka en genomgång av din värmepumpsanläggning inför vintern! Klicka här

 

Ta del av vårt förmånliga serviceavtal här!

 

Boka service/felanmälan här!