Bergvärme

BERG/JORD/SJÖVÄRME

Se filmen - Så fungerar bergvärme

YTJORDVÄRME

Ytjordvärme är en effektiv lösning där tomten är lite större så att det finns plats för slingorna. Slangen grävs ned på cirka en meters djup.

Se filmen - Så fungerar jordvärme

KOMPAKTKOLLEKTOR

Kompaktkollektor ger maximal effekt från minimal yta. Den passar bäst när tomten är liten och är särskilt effektiv i kombination med en frånluftsvärmepump då värmen i frånluften återladdar kollektorn med värme när den inte behövs i huset.

BERGVÄRME

Finns det berg på rimligt djup (0-20m) rekommenderar vi bergvärme. Tekniken motsvarar jordvärme, men här hämtas värmen ur en energibrunn i berget. Bergvärme ger minimal påverkan på tomten och borrningen tar som regel endast någon dag.

SJÖVÄRME

Finns det en sjö eller ett större vattendrag i
närheten är sjövärme ett bra alternativ.
Slangen förankras på botten och du får värme
även under kalla vinterdagar.

Se filmen - Så fungerar sjövärme

Solvärmen i marken vid ditt hus kan utnyttjas på olika sätt. Gemensamt för de olika principerna är att den lagrade solvärmen i jorden värmer en cirkulerande giftfri vätska. Genom komprimering i värmepumpen höjs temperaturen och du får både värme och varmvatten i huset. Uppvärmning med bergvärme ger dig den största energibesparingen av alla värmepumpar. Beroende på vad du har för uppvärmning idag kan du sänka dina värmekostnader med upp till 80 procent. Våra bergvärmepumpar klarar hela ditt behov av värme och tappvarmvatten även när det är som kallast. Och på sommaren kan du använda systemet för att få det svalt och skönt i ditt hus.

KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT.