Priser & Villkor

Priser & Villkor


För privatpersoner och löpande arbeten utan offert. Priser inklusive moms.


Värmepumpsarbeten: 1045 kr per timme
Elarbeten: 1045 kr per timme
Rörarbeten: 880 kr per timme
Byggarbeten: 880 kr per timme


Bilkostnad: 120 kr per mil


Tiden för arbete startar med utgång från vår lokal, Ullevivägen 8 i Bro, och innefattar lastning av servicebil, restid, arbetstid, vid behov hämtning av material hos grossist, dokumentering av arbetet, resa tillbaka till oss samt urlastning.

Alla arbeten debiteras per påbörjad halvtimme. Bilkostnad debiteras per påbörjad halvmil.


Material debiteras enligt vår gällande prislista.


Betalningsvillkor 10 dagarROT-avdrag


ROT-avdrag, kort för renovering, ombyggnad och tillbyggnad är ett avdrag som låter dig få 30% skattereduktion på arbetskostnaden för många typer av vanliga hantverkarjobb i ditt hem. 

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar oss för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag. Servicegenomgångar ger inte rätt till ROT-avdrag.

Skatteverket ställer krav på elektroniska betalningar för att få rätt till ROT-avdrag. Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av BankID eller betalning med Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. 

Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör vi som har utfört arbetet. Vi drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Skatteverket reglerar vilka typer av arbeten som ger rätt till avdrag - läs mer här.


Om ROT-avdrag ska göras måste ni meddela oss detta i förväg. Vi behöver veta:
- Personnummer på den/de som önskar göra ROT-avdrag. Den/de måste vara registrerad ägare till fastigheten.
- Boende i villa: Fastighetsbeteckning
- Boende i bostadsrätt: Bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer.