Ventilation

Kanalrengöring och injustering av frånluft


Dåligt skötta ventilationsanläggningar är ett vanligt problem och det ligger ofta till grund för människors ohälsa. Vår hälsa påverkas i hög grad av inomhusluften som vi andas och därför är det viktigt att ventilationen sköts och underhålls på rätt sätt.

Smuts som tar sig in i kanalsystemet orsakar också försämrad funktion och ökad energiförbrukning. Den ökade energiförbrukningen beror ofta på att anläggningen får arbeta onödigt hårt för att upprätthålla de projekterade värdena.


Man kan själv enkelt kolla om det börjar bli dags för en kanalrengöring. På ventiler kan man se om det har samlats damm och plockar man bort ventilen kan man se in i ventilationskanalen. Om det ser smutsigt ut är det dags för en rengöring.


Vi utför kanalrengöringar i de flesta typer av ventilationssystem. Kontakta oss för en offert!OVK


Varför?

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter.

Syftet är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. 


När?

OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning. Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.


Hos oss finns sakkunniga funktionskontrollanter med behörighet att utföra OVK.

Kontakta oss gärna för mer information!


Typ av byggnad och ventilationssystem

Krav på första besiktning

Krav på återkommande besiktning

En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation

Nej

Nej

En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation

Ja

Nej

Skolor, vårdlokaler m.m.

Ja

Ja, vart tredje år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilation

Ja

Ja, vart sjätte år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation

Ja

Ja, vart tredje år

Industribyggnader, försvarsbyggnader m.m.

Nej

Nej

Ordförklaring till tabellen

S-ventilation

Självdragsventilation

F-ventilation

Fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt

FX-ventilation

F-ventilation med värmeåtervinning

FT-ventilation

Fläktventilation där både frånluftsflödet och tilluftsflödet är fläktstyrt

FTX-ventilation

FT-ventilation med värmeåtervinning